Mesaj

Saygıdeğer Ziyaretçimiz;

Üzerinde bulunduğumuz Bafra Ovası Türkiye’nin en büyük ve en gözde tarım alanlarından biri, içinde yaşadığımız Bafra şehri de binlerce yıllık tarihi geçmişin izlerini taşıyan önemli bir yerleşim alanıdır. Atalarımızdan bize miras kalan bu toprakların değerini bilmek, en ileri teknolojileri kullanarak ona zarar vermeden çağdaş ve bilimsel yöntemlerle onu işlemek çiftçilerimizin görevidir. Elde edilen mahsulü değerlendirmek ve sanayi çarklarından geçirip katma değerini arttırarak Bafra’ya kazandırmak ise başta tüccar ve sanayicimiz olmak üzere hepimizin ortak vazifesidir.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, görev ve sorumluluğumuzun bilinci içinde, Bafra’nın geçmişten günümüze bir tarım şehri olduğunun farkındayız. Amacımız ve idealimiz Bafra’mızı aynı zamanda bir sanayi şehri yapmaktır. Hepimizin bildiği basit ve yaklaşık bir hesapla; bir kilo buğdaydan bir kilo un, bir kilo undan bir kilo bisküvi çıkar. Fakat sonuçta bir kilo unun fiyatı bir kilo buğdaydan 2-3 kat fazla, bir kilo bisküvi ise bir kilo undan 15-20 kat daha pahalıdır. Organize sanayi bölgemizi faal hale getirerek Bafra’yı bir ticaret ve sanayi şehri yapmak isteyişimizdeki amacımız aradaki bu katma değer farkının Bafra’da kalmasını sağlamaktır.

Değerli Ziyaretçiler, bugüne kadar mahsullerimizi ham ve işlenmeden sattığımız için sahip olduğumuz tarımsal potansiyel ve zenginlikten gerektiği şekilde yararlanamadık. Bunun hep böyle gitmesini istemiyoruz. Temelini hep birlikte attığımız ve yine hep birlikte faaliyete geçirdiğimiz Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nin işte bu amaçlara uygun olarak ürünlerimizin değerlendirildiği ve katma değerinin Bafra’da kalmasını sağlayacak tesis ve fabrikalarla donatılması gerekmektedir. Bütün imkânlarımızı seferber ederek bunu başarmalıyız. Biran önce kendi markalarımızı yaratmalı, bunları Türk ve Dünya pazarlarına sunmalıyız. Aksi takdirde bir kamyon sebzeyi bir cep telefonu fiyatına satarak Bafra’mızın kalkındırılamayacağını ve başta işsizlik, geri kalmışlık ve dışarıya göç olmak üzere bugün karşı karşıya olduğumuz sorunları çözemeyeceğimizi herkes bilmelidir.