Başvuru Formu

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ile 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" gereğince elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak gerçek ve tüzel kişilerin başvurularında formların doldurulması zorunludur.

Eksiksiz olarak doldurulan formların, Bilgi Edinme Birimi’ne ait aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzun görev ve hizmet alanlarına giren konuları ve bu konularda bilgi veren birimlerin neler olduğu hakkında  Bafra TSO Web sitesinden gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Söz konusu bilgiler için “Bilgi Edinme Hakkı” formunu doldurmanıza gerek yoktur.

Bilgi Edinme Birimi
E-Posta:[email protected]
Faks: (212) 513 15 65
Bilgi Edinme Formu - Gerçek Kişiler
Bilgi Edinme Formu - Tüzel Kişiler
T.C. Kimlik Numarası Sorgulama