Büro Hizmetleri

Bülent AKKURT

E-posta : [email protected]

Görevleri ;

 • Kırtasiye ve matbua muhafazası
 • Hizmet aracını şoför olarak kullanmak.
 • Üyelere gönderilen  evrak ve dökümanlarının ulaşılamayaların listesinin oluşturulması ve Oda Sicil Memurluğuna bilgi verilmesi
 • Odaya gelen ve giden evrakın kaydına ilişkin giriş – çıkış defterinin tutulması, ilgili yerlere dağıtımının yapılması ve arşivlenmesinin sağlanması
 • Odaya gelen kitap, gazete, dergi vs. yayınların genel sekreterin talimatına uygun olarak saklanması ve ilgili servislere iletilmesi
 • Ulusal ve yerel basının sürekli takip edilerek, odanın ve yönetim kurulu başkanlığının etkinliklerinin basına yansımasının izlenmesi, yayınlananların yönetim kurulu başkanının bilgisine sunulması ve bilgi işlem memurluğuna bilgi verilmesi
 • Fotokopi , Telefon ve fax sorumluluğu ve hizmetlerini yürütmek.
 • Toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, karar özetlerini organ üyelerine imzalatmak
 • Oda binasını açık bulundurmak, gerektiğinde genel sekreter yardımcısından ayrılmadan önce izin almak
 • İç ve dış hizmetler.
 • Dosyalama işleri, Evrak getirip götürmek, oda tebligatlarını yapmak,
 • Arşiv ve arşiv deposu tertibi , bakımını sağlamak
 • Mesai saati sonunda bütün personelin binayı terkini mütakip yangın, hırsızlık ve sair tehlikeler bakımından her türlü tedbiri almak.
 • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, Ticaret sicil müdürlüğünce verilecek görevleri yapmak
 • Evrak ve dergi ile diğer postaların ilgili kurum veya üyelere dağıtımını yapmak
 • Ticaret Sicil Gazetesi ayrımı, üyelere dağıtımını yapmak, üye dosyalarına kaldırmak.
 • Kalorifer dairesinin kontrolü.
 • TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerini  yerine getirmek.

( Şoför ün bulunmadığı dönemlerde görevlerini yürütmek )