Hizmetli

Ayla GENÇ

Görevleri ;

  • Çay ocağı sorumluluğu ve hizmetleri.
  • Mesai saatlerinde oda binasını açık bulundurmak, Mesaiden evvel her türlü temizlik işlerini yapmak,
  • Mesai saati sonunda bütün personelin binayı terkini mütakip yangın, hırsızlık ve sair tehlikeler bakımından her türlü tedbiri almak.
  • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak
  • TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerini yerine getirmek.