Sanayi ve Dış Ticaret Memuru

Alişan DERECİ

E-posta : [email protected]

Görevleri ;

 • Sanayi işletmelerinin kapasite ve eksper raporlarını düzenlemek, röportör olarak imzalamak
 • Ticari ve Sinai eşya vasıf ve numunelerine ait belgeleri  düzenlemek,
 • Sanayi ile ilgili etüdler yapmak, bilgiler derlemek,
 • Bilirkişi , ekspertiz, tahsis ve sarfiyat belgelerini hazırlamak ve röportör olarak imzalamak,
 • Fire ve zaiyat ve randıman oranlarını tespit edilmesini sağlamak,
 • Menşei Belgeleri, Dolaşım Sertifikaları, İhracat ve ithalatla ilgili belgeleri  tanzim etmek, imzalamak
 • Dış ilişkiler şubesinin görev alanına giren konularla ilgili herhangi bir bağlayıcılığı olmayan belgeleri hazırlamak ve imzalamak,
 • İthalat ve ihracat işlemlerini yürütmek,
 • Bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık rapor hazırlamak
 • Yurt içi – yurt dışı fuar organizasyonu yapmak
 • Sigortacılık işlemlerini yürütmek
 • AB projelerini yürütmek,
 • İmalat Yeterlilik, Türk malı ve yerli malı belgesi ile Sanayici Belgeleri ve suretlerini  düzenlemek ve imzalamak,
 • TOBB Akreditasyon ve İSO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemleri iş ve işlemlerini yürütmek
 • İş makinesi belgesini vekaleten hazırlamak
 • Bir emtia  için, alıcı veya satıcının odaya başvurması üzerine bu emtia ile ilgili numunelerin vasıflarının, teknik özelliklerinin ortaya konulması
 • Güncel, ekonomik, sosyal ve kültürel raporlar hazırlanması
 • Muhasebe memurunun izinli olduğu dönemlerde yerine  vekaleten bakmak ve imzalamak
 • Kasa memurunun izinli olduğu dönemlerde yerine vekaleten bakmak.
 • Yönetim kurulu başkanının randevularının düzenlenmesi ve kaydının tutulması
 • 5174 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri; işlerin yürütülme şekil ve usullerinin,  temsil ile imza yetkilerinin belirtildiği ve işleyişe ilişkin esasların yer aldığı iç yönergesi (TOBB tarafından 06.05.2006 tarih ve 21781 sayı ile onaylı), TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine göre  yerine getirmektedir      
 • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu başkanı , Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.

          ( Oda Sicil Memurunun bulunmadığı dönemlerde vekaleten görevlerini yürütmek )