Şoför

İsmail ERDAL

Görevleri ;

  • Mesai saatlerinde oda binasını açık bulundurmak,
  • İç ve dış hizmetler.
  • Mesai saati sonunda bütün personelin binayı terkini mütakip yangın, hırsızlık ve sair tehlikeler bakımından her türlü tedbiri almak.
  • Makam aracını ,Hizmet motorsikletini ve hizmet aracını şöför olarak kullanmak.
  • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer        görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak
  • TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerini  yerine getirmek.

( Büro hizmetlisi ve Hizmetlinin bulunmadığı dönemlerde görevlerini yürütmek