Ticaret Sicil Tescil Memuru

Dursun Ali TUNÇ

E-posta : [email protected]

Görevleri ;

  • Ticaret Sicil Müdürlüğü işlemleri
  • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.
  • Mahkeme yazışmalarını  hazırlama ve imzalamaya yetkilidir.
  • Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi.
  • Oda organ seçimleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
  • Görevlerini Türk Ticaret Kanunu,Ticaret Sicil Nizamnamesi ve Harçlar Kanunu , TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine göre  yerine getirmektedir.