Sıkça Sorulan Sorular

 1. Odalar ne iş yapar ?
 2. Bafra TSO üyesiyim, kredi kullanımında ne gibi kolaylıklardan faydalanabilirim?
 3. Bafra TSO üyesiyim bir iş makinesi satın aldım. Bundan sonraki süreç nedir?
 4. Bafra TSO üyesi olarak faydalanabileceğim indirimli kurumlar var mıdır?
 5. Bafra TSO Faaliyetlerinden nasıl haberdar olabilirim?
 6. Bafra TSO Tarafından Yapılan Araştırmalardan Nasıl Faydalanabilirim?
 7. Bafra TSO Üyesi Olarak, Aidatlarımızı Hangi Tarihlerde Ödeyeceğiz?
 8. Üyelik Aidatlarını Hatırlatmak İçin Tebligat Gönderiyor Musunuz?
 9. Oda Üyesi Olarak Zaten Aidat Ödüyorum. Belge Alacağım Zaman Ücret Ödeyecek Miyim?
 10. Akreditasyon Nedir?
 11. Niçin Akreditasyon?

1. Odalar ne iş yapar ?

Meslek kuruluşları Anayasamızın 135. Maddesine göre kamu tüzelkişiliğidir. 5174 sayılı yasa ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişin

Başa dön


2. Bafra TSO üyesiyim, kredi kullanımında ne gibi kolaylıklardan faydalanabilirim?

Ticaret Odası kanun gereği kredi verebilen bir kurum değildir. Ancak üyelerinin finansman problemini çözmek için bir çok banka ile protokol imzalamıştır. Odamız üyeleri bu protokollerden faydalanarak kredi kullanımında kolaylıklar sağlayabilirler

Başa dön


3. Bafra TSO üyesiyim bir iş makinesi satın aldım. Bundan sonraki süreç nedir?

Odamız üyesi, almış olduğu iş makinesinin faturasının aslı, noter satış sözleşmesi ve araç 2. el ise eski tescil belgesinin aslını bir dilekçe ekinde hazırlayarak odamıza başvurur

Başa dön


4. Bafra TSO üyesi olarak faydalanabileceğim indirimli kurumlar var mıdır?

Ticaret Odasının eğitim, sağlık ve turizm gibi bir çok alanda faaliyet gösteren kurumlarla protokolleri mevcuttur. Üyelerimize indirimli hizmet sağlanması amacıyla yapılmış olan bu protokollerden tüm ticaret odası üyesi firmalar faydalanabilmektedir.

Başa dön


5. Bafra TSO Faaliyetlerinden nasıl haberdar olabilirim?

Odamız üyeleriyle hızlı ve etkin bir iletişim ağı kurmak amacıyla bir çok duyuru organı kullanmaktadır. Bir çok faaliyetler yerel basın, odamız internet sitesi (www.bafratso.org.tr) ve mail grubumuz aracılığıyla duyurulmaktadır.

Başa dön


6. Bafra TSO Tarafından Yapılan Araştırmalardan Nasıl Faydalanabilirim?

Odamızca bir çok konuda araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar gerek basın yoluyla gerekse hazırlanan raporlar aracılığıyla üyelerimize duyurulmaya çalışılmaktadır.

Başa dön


7. Bafra TSO Üyesi Olarak, Aidatlarımızı Hangi Tarihlerde Ödeyeceğiz?

Üyelerimiz ocak ayından itibaren aidatlarını yatırabilirler.

1. Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran,
2. Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim´dir.

Başa dön


8. Üyelik Aidatlarını Hatırlatmak İçin Tebligat Gönderiyor Musunuz?

Aidatlarımızın ödenme zamanından 1 ay önce borçlu üyelerimize (senede iki defa) tebligat gönderilmektedir. Ancak üyelerimizin tebligatları kendilerine ulaşamasa dahi yasal tebligat gönderme zorunluluğumuz bulunmamaktadır.

Başa dön


9. Oda Üyesi Olarak Zaten Aidat Ödüyorum. Belge Alacağım Zaman Ücret Ödeyecek Miyim?

Üyelerimizin odaya kayıtlı olmaları nedeniyle ödeyecekleri yıllık ve munzam aidatın dışında belge alması söz konusu olduğunda ücret ödemeleri kanuni bir zorunluluktur.

Başa dön


10. Akreditasyon Nedir?

Odalar arasında herkesin anlayacağı bir sistem bütünlüğü oluşturarak akredite odalar bazında hizmet standardı oluşturmaktır. Farklı ülkelerdeki odaların aynı bakış açısıyla değerlendirilmesi için uluslararası bir bakış açısının sağlanmasıdır.

Başa dön


11. Niçin Akreditasyon?

Küreselleşen dünyamızda şirketler ve kurumlar başka ülkelerde faaliyet gösteren benzer şirket ve kurumlarla işbirliğine gitmek, ilişkilerini geliştirmek durumundadırlar. Odalar için de durum bundan daha farklı değildir. Uluslararası toplumun bir parçası

Başa dön