Yakakent - Hayvancılık

Yakakent İlçemizde 13 köy ve merkeze bağlı 4 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır.
Merkezdekiler hariç köylerimizin çoğu yerleşim itibariyle  rakımı yüksek yerler olduğundan tarım faaliyetleri yerine hayvancılığa daha önem verilmektedir.
İlçemizde 1.274 adet  hayvan işletmesi  ve bu işletmelerde 5.200 Büyükbaş ve 11.200 Küçükbaş  hayvan bulunmaktadır.
İşletmelerimizde daha çok büyükbaş besisi yapılıyor olup 6-7 başlık küçük aile işletmeleri şeklindedir . Çiftçilerimizin elde ettikleri ürünlerden özellikle süt , herhangi bir süt işleme tesisi ve süt toplama tankı olmadığından aile içerisinde tüketilmekte olup ekonomik getiriye dönüştürülememektedir . İşletmeler sadece kasaplık ve kurbanlık hayvan satışlarından gelir elde etmektedirler.

Küçükbaş işletmelerin çoğu 100-200 başlık kapasiteye sahiptir . Bu işletmelerde elde edilen süt ev şartlarında peynir yapılıp pazarda satışa sunulmaktadır . Ayrıca kasaplık ve kurbanlık satışlardan da çitçimiz gelir sağlamaktadır .
Su Ürünleri