YÜKLENİYOR

Hakkımızda

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası; 1903 yılında Eski Belediye Caddesinde kuruldu. O yıllarda tütün yetiştiriciliğinde Bafra Türkiye'nin en önemli merkezi konumundaydı. Yerli ve Yabancı Tütün Tüccarlarının yöreye çok sık gelmesi ve ihracat nedeni ile oluşan ihtiyaca cevap verebilmesi amacıyla kurulmuştur.Zaman…

Devamı

İletişim Bilgileri

Telefon

0362 543 10 75
0362 542 58 48

E-Posta

info@bafratso.org.tr

Adres

Hacınabi Mah. Tekel Cd. No:53- Bafra/SAMSUN

Oda SicilAlişan DERECİ
dereci@bafratso.org.tr


Görevleri;

 • Üyelerin sicil dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması, Üye sicil defterlerinin tutulması, üyelerin durumlarındaki değişikliklerin takip ve tespit edilerek usulüne göre defter ve TOBB Üye Modülü veri tabanına işlenmesi, bilgilerin düzenli aralıklarla güncellenmesi
 • Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için her türlü hazırlık çalışmasının yapılması, bu konuda yönetim kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemlerin yapılması
 • Üyelerin vergi matrahlarının Vergi dairesinden tespiti, tahakkuku. Yıllık aidatların tahakkuku,  üye aidatlarının tahsili için üyelere yapılan bildirimler, icra işlemlerinin yürütülmesi 
 • Oda Üye kayıtlarının kontrol edilerek, derecesi değiştirilecek, askıya alınacak, terk edilecek ve borçları affedilecek üyelerin tespitinin yapılması  
 • Resmi ve özel kurumlara verilen hakiki/hükmi şahısların ticari bilgilerini içeren belgelerin düzenlenmesi
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin belgelerin düzenlenmesi,
 • Üyelerin ihtiyaç duydukları, kefillik amacı ile düzenlenmiş bulunan, sicil kaydını gösterir belgenin hazırlanması
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. Üyelerin güncel iletişim ve adreslerinin güncellenmesini sağlamak,
 • Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgeleri (Oda kayıt sureti, faaliyet belgesi ve benzeri belgeleri)  imzalamak, 
 • Ticaret Sicil Gazete suretleri ile Firmaların Sicil Dosyasında bulunan evrak suretlerini imzalamak.
 • Vezne işlemlerinin yürütülmesi yönetim kurulu tarafından belirlenen miktardan fazla paranın kasada bulundurulmamasının sağlanması, günlük alındı makbuzlarının günlük olarak muhasebe kayıtlarına işlenmesi, Kasa kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak 
 • Tahsilat işlemlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerle ilgili evrak ve belgelerin temin edilerek yasal süreleri sonuna kadar saklanması
 • Hakem ve bilirkişi işlemlerini yürütmek 
 • Seçimler ile ilgili hususlarda yardımcı olmak 
 • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • Muhasebe Memurunun izinli olduğu günlerde görevlerini vekâleten yürütmek,

Paylaş :