YÜKLENİYOR

Hakkımızda

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası; 1903 yılında Eski Belediye Caddesinde kuruldu. O yıllarda tütün yetiştiriciliğinde Bafra Türkiye'nin en önemli merkezi konumundaydı. Yerli ve Yabancı Tütün Tüccarlarının yöreye çok sık gelmesi ve ihracat nedeni ile oluşan ihtiyaca cevap verebilmesi amacıyla kurulmuştur.Zaman…

Devamı

İletişim Bilgileri

Telefon

0362 543 10 75
0362 542 58 48

E-Posta

info@bafratso.org.tr

Adres

Hacınabi Mah. Tekel Cd. No:53- Bafra/SAMSUN

Bana Bir Şanş Ver

BANA BİR ŞANS VER PROJESİ

Proje genel hedefi; Dezavantajlı kişilere; girişimcilik ve mesleki eğitimler vererek, istihdam edilebilirliğini arttırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve iş kurmalarını sağlamak. Çevrede farkındalık yaratarak sosyal entegrasyonunu sağlamak.

Genel Amacı

Dezavantajlı kişilere; girişimcilik ve mesleki eğitimler vererek, istihdam edilebilirliğini arttırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve iş kurmalarını sağlamak. Çevrede farkındalık yaratarak sosyal entegrasyonunu sağlamak.

Özel Amacı

*Kadınlar, engelliler ve eski mahkumlara öncelik verilmek koşuluyla, 18-45 yaş arası İŞKUR’a kayıtlı, işsiz dezavantajlı kişilerden;

*60 kişiye genel beceri ve mesleki kurslar vererek %30’unun istihdamını sağlamak.

*30 kişiye girişimcilik kursu vererek %10’unun iş kurmasını sağlamak.

*Izleme birimi kurarak iş kurma ve istihdamlarında hedef gruba rehberlik etmek.

*Dezavantajlı kişilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak için işverenlere ve topluma yönelik farkındalık yaratmak

*Hedef grubu kamuda sağlanan destekler ve haklar konusunda bilinçlendirmek.

*Hedef gruptaki kadınların bakmak zorunda oldukları çocuklarına etüt ve okul öncesi eğitim vererek, kadınların iş hayatına geçişleri önündeki engelleri kaldırmak.

Özel hedeflerimizde, kısa vadede hedef grubumuzun %30’unun istihdamı ve %10’unun iş kurmaları hedeflenmekle birlikte, uzun vadede meslek kursu alanların hepsinin istihdamının sağlanması için izleme ekibi çalışmalarına devam edecektir.

Beklenen Sonuçlar

1. Projemizin başarılı bir şekilde tek merkezden yürütülebilmesi için ekip ve proje ofisi oluşturuldu.

2. Toplantılar ve görünürlük faaliyetleri yapılarak proje hedef kitleye ve çevreye tanıtıldı.

3. Ortaklar ve ilgili iştirakçi kurumlarla birlikte dezavantajlı kişilerin sorunları hakkında işverenler ve topluma yönelik yapılan çalışmalarla farkındalık yaratıldı.

4. Dezavantajlı kişilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarıyla haklar, kamuda sağlanan kolaylıklar ve teşvikler konusunda farkındalık yaratıldı.

5. Sosyal ve sportif etkinliklerle dezavantajlı kişilerin entegrasyonu sağlandı.

6. Hedef grubun mesleki eğitimler ve iş yeri stajı ile becerileri arttırılarak, %30’unun istihdamları sağlandı.

7. Girişimcilik eğitimi alan kursiyerlerden %10’unun iş fikri oluşturma ve iş planı hazırlayarak KOSGEB’e sunmaları sağlandı.

8. Hedef grup kariyer günleri ile motive edilerek işverenler, finansal destek sağlayanlar ve ilgili kurumlarla tanıştırıldı.

9. Izleme birimi ile hedef gruba iş hayatına geçişte rehberlik edildi.

10. Kadın kursiyerlerin 3-12 yaş çocuklarına etüt ve okul öncesi eğitim verilerek okul hayatına hazırlandı.

11. Görünürlük faaliyetleriyle projenin sürekli gündemde kalması sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar

1. Proje ofisi, eğitim ortamları oluşturuldu.

2. Proje çevreye tanıtıldı.

3. Dezavantajlıların sorunları hakkında farkındalık yaratıldı.

4. Dezavantajlılara yönelik haklar ve teşvikler konusunda farkındalık yaratıldı.

5. Sosyal ve sportif etkinliklerle entegrasyonları sağlandı.

6. Mesleki eğitimler ve iş yeri stajı ile 19 kişinin istihdamı sağlandı.

7. 4 kişinin kendi işlerini kurmaları sağlandı.

8. Hedef grup motive edildi. işverenler, finansal destek sağlayanlar ve ilgili kurumlarla tanıştırıldı.

9. Hedef gruba iş hayatına geçişte rehberlik edildi.

10. Kadınların çocuklarına eğitimler verildi. Kadınların iş hayatına geçişleri kolaylaştırıldı.

---detay için---

Paylaş :