YÜKLENİYOR

Hakkımızda

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası; 1903 yılında Eski Belediye Caddesinde kuruldu. O yıllarda tütün yetiştiriciliğinde Bafra Türkiye'nin en önemli merkezi konumundaydı. Yerli ve Yabancı Tütün Tüccarlarının yöreye çok sık gelmesi ve ihracat nedeni ile oluşan ihtiyaca cevap verebilmesi amacıyla kurulmuştur.Zaman…

Devamı

İletişim Bilgileri

Telefon

0362 543 10 75
0362 542 58 48

E-Posta

info@bafratso.org.tr

Adres

Hacınabi Mah. Tekel Cd. No:53- Bafra/SAMSUN

Büro İşlemleri ve Evrak
Bülent AKKURT
akkurt@bafratso.org.tr


Görevleri;
 • Ulusal ve yerel basının sürekli takip edilerek, odanın ve yönetim kurulu başkanlığının etkinliklerinin basına yansımasının izlenmesi, yayınlananların Genel Sekreter Yardımcısının bilgisine sunulması ve dosyalama işlemlerinin yapılması,
 • Gelen evrakları Genel Sekretere sunmak,
 • Odaya gelenleri karşılamak, bilgi vermek ve ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlamak,
 • Hizmet ve Makam aracını şoför olarak kullanmak.
 • Hizmet aracını temizlemek ve bakımlarını yaptırmak,
 • Odaya gelen kitap, gazete, dergi vs. yayınların genel sekreterin talimatına uygun olarak saklanması ve ilgili servislere iletilmesi
 • Fotoğraf makinası, Video Kamera, Ses Kayıt Cihazı, Fotokopi, Telefon ve Faks sorumluluğu ve hizmetlerini yürütmek.
 • Toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, karar özetlerini organ üyelerine imzalatmak,
 • İç ve dış hizmetler.
 • Dosyalama işleri, Evrakları teslim etmek,  getirip götürmek, oda tebligatlarını yapmak,
 • Arşiv ve arşiv deposu tertibi, bakımını sağlamak
 • Mesai saati sonunda bütün personelin binayı terkini müteakip yangın, hırsızlık ve sair tehlikeler bakımından her türlü tedbiri almak ve kapatmak,
 • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, Ticaret sicil müdürlüğünce verilecek görevleri yapmak
 • Evrak ve dergi ile diğer postaların ilgili kurum veya üyelere dağıtımını yapmak
 • Ticaret Sicil Gazetesi ayrımı, üyelere dağıtımını yapmak, üye dosyalarına kaldırmak.
 • Kırtasiye ve matbua muhafazası
 • 5174 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri; işlerin yürütülme şekil ve usullerinin,  temsil ile imza yetkilerinin belirtildiği ve işleyişe ilişkin esasların yer aldığı iç yönergesi (TOBB tarafından 06.05.2006 tarih ve 21781 sayı ile onaylı ve 16759 sayılı yazı ile değişiklik yapılan) TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine göre yerine getirmektedir
 • *** ( Şoförün bulunmadığı dönemlerde görevlerini yürütmek )

Paylaş :