YÜKLENİYOR

Hakkımızda

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası; 1903 yılında Eski Belediye Caddesinde kuruldu. O yıllarda tütün yetiştiriciliğinde Bafra Türkiye'nin en önemli merkezi konumundaydı. Yerli ve Yabancı Tütün Tüccarlarının yöreye çok sık gelmesi ve ihracat nedeni ile oluşan ihtiyaca cevap verebilmesi amacıyla kurulmuştur.Zaman…

Devamı

İletişim Bilgileri

Telefon

0362 543 10 75
0362 542 58 48

E-Posta

info@bafratso.org.tr

Adres

Hacınabi Mah. Tekel Cd. No:53- Bafra/SAMSUN

E Materyal

Genel Amacı

Sektör temsilcileriyle işbirliği yapılarak, mesleki eğitim müfredatındaki MEGEP Modülleri ve MYK da belirlenen standartlar gözden geçirilerek sektörde kullanılan gelişmiş teknolojiye uyumlu tekniklerle karşılaştırılması, geliştirilen yeni tekniklerin uygulamalı anlatıldığı e-öğrenme materyallerinin hazırlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin arttırılmasıdır.

Özel Amacı

• TR 83 Bölgesinde başta Bafra olmak üzere, diğer mesleki eğitim okullarındaki en yoğun öğrencisi bulunan 7 meslek alanından öğretmenler, usta öğreticiler ve sektör temsilcileriyle birlikte komisyonlar oluşturarak MEGEP modülleri, MYK da belirlenen standartları ve sektörde kullanılan teknik ve teknolojiye uyumlu işitme engellilerinde kullanabileceği içeriklerde e-öğrenme materyalleri hazırlamak,

•e-materyal araçlarıyla öğrenim ortamlarını zenginleştirerek kullanımını yaygınlaştırmak,

•Sosyal ortaklar, mesleki ve teknik okullar ile özel sektör arasında teknik bilgi alışverişi ve birlik beraberliğin sağlanması,

•Sektörün beklentilerine yönelik yapılan mesleki eğitim ile mezun öğrencilerin istihdam edilebilirliğini arttırmak,

•Uzaktan eğitim yoluyla daha önce mezun olan öğrencilerin kendilerini geliştirerek hayat boyu öğrenmesine katkı sağlamak,

Beklenen Sonuçlar

"Sonuçlar, Proje Amacının başarılması için gerekli ve öngörülen Proje çıktılarıdır (output).

Projenin Beklenen Sonuçları nelerdir? (maddeler halinde sıralayınız)

1. Proje ekibi ve ofisi oluşturuldu

2.proje açılış toplantısı yapılarak geniş kitlelere duyuruldu

3. interaktif web sitesi hazırlanarak açıldı.

4.sektör temsilcileri, usta öğreticiler ve öğretmenlerden oluşan e-materyal konularını Seçme kurulu oluşturuldu ve 7 meslek alanından MEGEP modülleri ve MYK standartları incelenerek sektörle uyumlu tekniklerde e-materyal konuları belirlendi.

5. e-materyal inceleme komisyonu oluşturuldu.

6. e-materyalleri hazırlayacak usta öğretici ve öğretmenler belirlenerek çalışmaları planlandı.

7. işitme engellilerinde kullanabileceği 500 e-materyal 6 ayda hazırlandı.

8.hazırlanan e-materyaller incelenerek web sitesine yüklendi.

9. pilot uygulama yapılacak okullara bilgilendirme toplantıları yapıldı.

10.pilot uygulamalar yapıldı, anketler uygulanarak değerlendirildi.

11. Mesleki eğitimde yenilikçi yaklaşımlar semineri verildi.

12. Eğitim kitlerinin hazırlanarak uygun okul ve öğrenme ortamlarına dağıtıldı.

13. proje ara ve son raporlama ve denetim yapıldı.

14.proje kapanış toplantısı yapılarak projenin çıktıları geniş kitlelere tanıtıldı.

15.Sektörün beklentilerine yönelik yapılan mesleki eğitim ile mezun öğrencilerin istihdam edilebilirliği arttı.

16.Projeyle sektör -okul işbirlikleri yapılarak eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirildi.

--detay için--

Paylaş :