YÜKLENİYOR

Hakkımızda

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası; 1903 yılında Eski Belediye Caddesinde kuruldu. O yıllarda tütün yetiştiriciliğinde Bafra Türkiye'nin en önemli merkezi konumundaydı. Yerli ve Yabancı Tütün Tüccarlarının yöreye çok sık gelmesi ve ihracat nedeni ile oluşan ihtiyaca cevap verebilmesi amacıyla kurulmuştur.Zaman…

Devamı

İletişim Bilgileri

Telefon

0362 543 10 75
0362 542 58 48

E-Posta

info@bafratso.org.tr

Adres

Hacınabi Mah. Tekel Cd. No:53- Bafra/SAMSUN

MuhasebeMehmet Can AKAR
akar@bafratso.org.tr


Görevleri;
 • Odanın yıllık gelir ve gider dengesinin sağlanması
 • Üye aidat ve munzam aidatlarının muhasebeleştirilmesi
 • Oda muhasebe kayıtlarının tutulması, tediye ve mahsup fişlerinin imzalanması
 • Bütçe gelir ve giderlerine ilişkin evrakların hazırlanması
 • Bütçe dahilin de harcamaların kontrolünün sağlanması
 • Yıl sonu muhasebe verilerinin hazırlanması
 • Hesapları İnceleme Komisyonu gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Banka ve diğer firmaların işlemlerinin takip edilmesi, gerektiğinde banka ve ilgili firmaların ekstrelerinin temin edilmesi ve gerekli mutabakatın sağlanması
 • Odanın mali birikimlerinin yönetim kurulu kararlarına göre çeşitli finansal araçlar kullanılarak değerlendirilmesi
 • Personelin maaş, ikramiye, fazla mesai, vergi iadesi gibi alacaklarını hesaplanması, sağlık ile ilgili faturalarının kontrol edilmesi ve ödenmesi, meclis ve yönetim kurulu ve diğer komisyon üyelerinin huzur haklarının, harcırah bordrolarının tanzimi ve ödenmesi
 • Vezne hesapların kontrol edilmesi
 • Odanın ihtiyaçlarına göre satın alma işlemlerinin yürütülmesi
 • Bina, demirbaş kayıtlarının tutulması, Demirbaşların saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek, saklama süresi sona eren arşiv malzemelerinin imhasını yapmak,
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.
 • 6. Ay ve 12. Aya ait altı aylık ve yıllık mali tabloları hazırlayarak Yönetim kuruluna sunmak,
 • Güncel, ekonomik, sosyal ve kültürel raporlar hazırlanması
 • Basın bildirilerinin hazırlanması,  Oda ile ilgili haberlerin takibinin ve dosyalama işlemlerinin yapılması
 • Yönetim Kurulu Başkanının randevularının düzenlenmesi ve kaydının tutulması,
 • Önemli Gün ve Gecelere ilişkin mesaj, haber ve sosyal medya duyurularını yapmak,
 • Sigortacılık işlemlerini yürütmek,
 • İcra İşlerini yürütmek,
 • 5174 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri; işlerin yürütülme şekil ve usullerinin,  temsil ile imza yetkilerinin belirtildiği ve işleyişe ilişkin esasların yer aldığı iç yönergesi (TOBB tarafından 06.05.2006 tarih ve 21781 sayı ile onaylı ve 16759 sayılı yazı ile değişiklik yapılan), TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine göre yerine getirmektedir.
 • Oda Sicil Memuru, Sanayi ve Dış Ticaret Memuru ve Muemalat Memurlarının izinli olduğu günlerde görevlerini yürütmek,

Paylaş :